U četvrtak 23. augusta 2018. godine u džematu Seljublje, MIZ Kalesija, upriličena je svečanost i hatma-dova za dvadeset i dva polaznika Škole Kur'ana i arapskog pisma – sufare povodom njihovog završetka podučavanja arapskom pismu i podučavanju učenja Kur'ana.

Prisutne džematlije, rodbina i musafiri, imali su priliku slušati učenje odlomaka iz Kur'ana koje su proučili svršenici hatme, a prisutnima se obratio Damir-ef. Požegić, imam džemata Seljublje.

Svršenici hatme, kojima su uručene diplome su: Nuraga Smajić, Mustafa Ćehajić, Vehid Alić, Hasan Selimović, Ahmet Ćorić, Edin Smajić, Safija Alić, Fata Smajić, Rasema Hadžić, Mevlida Hadžić, Eldina Selimović, Džemila Rizvanović, Zineta Selimović, Hurija Halilović, Dževida Bečić, Mirzada Smajić, Mirnesa Rizvanović, Sajda Rizvanović, Zijada Selimović, Sedada Smajić, Jasmina Smajić i Merima Selimović.