U ponedjeljak 29.1.2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli magistrirao je Ervin Sejdinović, profesor sociologije u Behram-begovoj medresi. Tema njegove magistarske radnje je „Velikosrpski nacionalni programi i genocid nad Bošnjacima“.
Rad je odbranio komisijom u sastavu:.dr. Adib Đozić (mentor), dr. Zlatan Delić i dr. Mensur Husić.
Odbrani je prisustvovao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, kao i pomoćnik muftije tuzlanskog dr. Sead-ef. Seljubac, direktor Medrese Ahmed-ef. Hatunić i radne kolege mr. Sejdinovića iz Behram-begove medrese.
Ervin Sejdinović rođen je u Tuzli 16.12.1992. godine. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli i Filozofski fakultet u Tuzli. Po završetku dodiplomskog studija upisuje master studij sociologije.