Nova mektebska godina počinje u subotu, 7. septembra 2019. god.,/8. muharrema 1441. god. po H., a završava se u nedjelju 7. juna 2020. god.,/15. ševvala 1441. god. po H.

Mektebska nastava u 2019/2020. godini izvodiće se i realizirati prema važećem Nastavnom planu i programu usvojenom na sjednici Rijaseta 24. juna 2004. god., i ilmihalima/udžbenicima 1 – 9 namijenjenim za devetogodišnji program mektebske nastave. Osnova za muallimski rad i poučavanje je Nastavni plan i program mektebske nastave, ilmihali i mektebska pedagoška dokumentacija.

Mektebska takmičenja na svim nivoima održaće se prema Kalendaru mektebske nastave i to:

  • 5. aprila 2020. godine za nivo medžlisa,
  • 19. aprila 2020. godine za nivo muftijstva i
  • 7. juna 2020. godine Finalno mektebsko takmičenje za nivo Rijaseta.