Medžlis Islamske zajednice Bratunac u protekloj sedmici realizovao je akciju vađenje krompira na vakufskim parcelama. Krompir je vađen na parcelama u tri džemata Bratunac, Pobuđe i Voljavica.  U sklopu projekta na prostoru Medžlisa Islamske zajednice  Bratunac zasijano  je  ukupno 11 dunuma vakufskih i drugih parcela. Zasijane su tri kulture krompir, kukuruz i grah.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac  Elvir-ef. Hodžić zahvalio se svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom projektu.

“Medžlis Islamske zajednice Bratunac pokušao je oplemeniti  vakufske parcele i evo došli smo u stadij da beremo plodove svoga rada. Ovo je pilot projekat i sve greške koje smo napravili prilikom sijanja i obrade smo evidentirali i nastojati ćemo u budućnost, ako se odlučimo za uzgoj ove sorte, neke stvari poboljšati. Mi smo svakako zadovoljni sa rodom ove godine, ali ukoliko potaknemo i druge da prate  zajednicu, da pokušavaju pored malina, jagoda, uzgoja krupne i sitne stoke, da pronađu u još nekoj kulturi određeni interes, finansijski  prije svega, mi ćemo  na kraju biti zadovoljni.”

Pored parcele u džematu Bratunac, Medžlis Islamske zajednice Bratunac u još dva džemata Voljavici  i Pobuđu, radio je na unaprjeđenju vakufa.

“Cilj nam je bio  da podstaknemo ljude da rade. Naravno, naše džematlije su prepoznale našu namjeru, naše htijenje i podržali su nas kroz rad, kroz ubiranje plodova i svakako da mi možemo biti zadovoljni. Očekujemo da se i ostali džemati, koji imaju obradivo vakufsko zemljište, narednih godina uključe.”

Prema njegovim riječima sa plasmanom proizvoda nisu imali problema.

“Mi smo u dogovoru sa Rijasetom Islamske zajednice i  Vakufskom direkcijom sav ovogodišnji  prihod, izuzev zekata koji smo ostavili ovdje jer je u toku akcija prikupljanja zekata, odvezli u pomfritaru u Srebrenici. Oni su zaprimili proizvode i ono što smo dobili kao povratnu informaciju jeste da su jako zadovoljni sa kvalitetom prinosa. Rod nije onakav kakav smo mi možda očekivali, ali kvalitet naših proizvoda je pokazao da mi ustvari možemo lahko proizvesti dovoljne količine koje su njima potrebne i naravno tako uposliti dovoljno naših ljudi, kako bi mogli opstati na ovim prostorima.”

Pored nekoliko sorti krompira sijali su i nekoliko sorti domaćeg kukuruza, sve sa ciljem da izaberu najadekvatniju sortu koja bi mogla dati dobre prinose i koja bi u konačnici bila isplativa.

“Mi ćemo morati nabaviti mehanizaciju jer smo prilikom vađenja krompira  imali određenih problema. Ako budemo odlučili da krompir bude jedna od kultura koju ćemo uzgajati onda ćemo se potruditi da nabavimo i adekvatnu mehanizaciju koja istovremeno i sadi krompir, ali i sličnu njoj koja može vaditi krompir, da u budućnosti nemamo problema sa nekim banalnim stvarima.”

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija  subvencionirala je sedamdeset posto proljetne sjetve, te je u koordinaciji sa medžlisima napravila spiskove vakufskog zemljišta određenog za obradu, sadnog materijala te ostalog repromaterijala koji je neophodan za uspješnu poljoprivrednu sjetvu. Ovom akcijom Rijaset Islamske zajednice putem Vakufske direkcije nastojao je  potaknuti medžlise da, obzirom na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa i mogućim ekonomskim implikacijama, zasade što veće površine vakufskog zemljišta.