Dana 13.5.2014. godine muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, sa svojim pomoćnikom Sead-ef. Seljubcem, bio je u radnoj posjeti džematima Medžlisa Islamske zajednice Čelić. Tom prilikom je, u pratnji predstavnika Medžlisa, posjetio džemate: Gornji Humci, Donji Humci, Brnjik i Koraj.  

U Gornjim Humcima je razgovarao s članovima džamijskog i građevinskog odbora koji su ga izvijestili o dinamici završnih radova na džamiji, čije se otvorenje planira već idućeg mjeseca. Muftija je pohvalio džematlije tog kraja, posebno za uređenje mektebskog prostora i obezbjeđenje uvjeta za kvalitetno odvijanje mektebske nastave.

Džematlije Donjih Humaca su muftiju upoznali s radovima na proširenju postojeće džamije, čime žele ostvariti nove  mogućnosti za svoje aktivnosti, naročito za rad s djecom i mladima. Do sada su to ostvarivali vlastitim sredstvima. Muftija je pohvalio takav njihov pristup i pozvao ih da ulože maksimum napora da mlade ljude vežu za džamiju i njene programe.

U Brnjiku je muftija upoznat s planovima džemata da se stara i dotrajala džamija zamijeni novom, nakon što dovrše akciju na izgradnji imamskog stana. Istovremeno će biti nužno napraviti izvjesne intervencije u unutrašnjosti mekteba, kako bi se podigao kvalitet uvjeta za rad s djecom.

U Koraju, povratničkom mjestu, muftija je razgovarao s džematlijama koji su mu iznijeli niz problema s kojima se susreću u svom svakodnevnom naporu da svoj povratak na vlastito ognjište učine održivim. Zabrinuti su zbog konstantnog smanjivanja broja stanovnika Koraja, jer se mladi ljudi teško odlučuju na formiranje porodice i rađanje djece,  upravo zbog teške ekonomske situacije. Muftija ih je ohrabrio, ukazujući na ljepote ovog kraja i potencijale koje iz sebe nudi korajska zemlja, ističući da je ekonomsko stanje u cijeloj BiH evidentno teško, ali da se svi skupa moramo boriti da se u takvim uvjetima održimo i razvijamo.

Nakon klanjanja podnevskog namaza u Atik džamiji u Donjoj Mahali, muftija je posjetio mezar hafiza Seida Zenunovića (u pratnji hafizovog unuka) i konstatirao da je potrebno alimima ovog područja, ali i drugih krajeva, podizati nišane dostojne njihovog zvanja i nivoa. U narednom periodu bi trebalo, osim podizanja nišana, ustanoviti i manifestaciju koja bi nosila naziv po hafizu Zenunoviću, a sadržajima bi bila vezana za afirmaciju ovog i drugih alima čelićkog kraja.

Na kraju posjete Čeliću muftija se susreo i s predstavnicima općina Čelić i Lopare, te tom priliko apelirao na obje općine da posebnu pažnju poklone povratnicima u Koraju.