Euzu billahimine-š-šejtani-r-radžim. Bismillahi-r-ahmani-r-rahim.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom. Salavate i selame upućujemo Njegovom plemenitom vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu, alejhi selam.

Poštovani zamjeniče Reisu-l-uleme, poštovani predsjedniče Sabora Islamske zajednice, cinjeni muftije i direktori uprava Rijaseta, uvaženi direktore Gazi Husrev-begove medrese, te muderisi i učenici ove škole, cijenjeni zvaničnici i uglednici, srdačno vas selamim i na sve vas prizivam najljepše Allahove blagoslove.

Nadahnuti riječima prve objave Kur’ana Časnog, muslimanski znalci su naglašavali da je ona u cjelini, zapravo, zapovijed da se čita i piše, zapovijed poslije koje odmah zatim slijedi himna peru kao osnovnom oruđu ljudske spoznaje. S tim u vezi, nerijetko se podvlači da je od velikog značaja to što je prva objavljena riječ bila čitaj, i onda je vrhovni simbol u islamu knjiga. Ova dva simbola, pero i knjiga, zasigurno stiču svoju istinsku svrhu u medresi koja i svojim jezičkim značenjem upućuje na mjesto u kojem se znanje (‘ilm), ispisano perom na stranicama knjige, prenosi i širi u svijet (‘alem), osvjetljavajući i oplemenjujući sve njegove horizonte. (Podsjećamo da ova dva pojma, ‘ilm/znanje i ‘alem/svijet, univerzum, u arapskom jeziku imaju istu osnovu.)  Dakle, ovaj  jedinstveni i izrazito snažani kur'anski poziv čovjeku da uči, svoju cjelovitu i djelotvornu primjenu je našao u medresi, jednoj od najznačajnijih tekovina duhovne i intelektualne muslimanske povijesti. Uz sticanje znanja u medresi, jednako je i uporedo afirmirana važnost plemenitog cilja koji se postiže znanjem. Zato su medrese u cjelokupnoj povijesti prepoznatljivo uspijevale svojim učenicima prenositi znanje kao cjelinu iz koje su izrastale ličnosti čvrsto povezanog umnog i moralnog integriteta.

Voljom i dobrotom Allaha Uzvišenog, muslimani u ovom dijelu svijeta svjedoče sve ove vrijednosti u okrilju vlastite medrese. Kao što je zemlja Bosna najpouzdanije egzistencijalno utočište Bošnjaka tokom cijelog jednog milenijuma, tako je Gazi Husrev-begova medresa već skoro pet stotina godina neprekidno ishodište islamskog identiteta našeg naroda, ali i škola dobrog komšiluka i univerzalnih ljudskih vrijednosti. Na iskustvu Gazi Husrev-begove medrese, i svih drugih bosanskih medresa koje su po uzoru na ovu školu osnivane, izrasta iskustvo vjere i morala Bošnjaka. Nema sumnje da je duh bosanske medrese u potpunosti prožeo biće ovdašnjih muslimana, odražavajući najljepša obilježja njihove duhovnosti i kulture.

Promišljanje o ovoj kolosalnoj ulozi Medrese uz čiju godišnjicu smo se danas okupili, usmjerilo me na sljedeće kur'anske riječi: “Allah je nas uputio, a zar ima ljepše upute od Allahove? Mi se samo Njemu klanjamo.”(El-Bekare, 138.) U ovom ajetu je posebno uočljiva jedinstvena kur'anska sintagma sibgatellah koja se najčešće iščitava kao Allahova vjera i uputa. Međutim, pojam sibgatun u osnovi znači boja, ures, kolorit, obilježje, pečat koji jamči kvalitet… Tako bi potpunije značenje sintagme sibgatellah moglo obuhvatiti ispravno shvaćenu Allahovu vjeru i uputu koja nas je postojano prožela svojom ”bojom”, obilježila, opečatila… A zar se nije upravo u takvom duhu odvijala polumilenijska misija Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu! U ovoj školi su znanja stjecana u ime Gospodara Plemenitog, u skladu sa zahtjevima vremena i mjesta, i presudno su utjecala da se uzdignemo s našim vrijednostima i da u ovoj zemlji živimo kao muslimani.

Zato je tako čvrsto uže koje sve Bošnjake, sve pripadnike naše Islamske zajednice, povezuje s Gazi Husrev-begovom medresom, a posebno se to odnosi na njezine učenike. Kao jedan od njih sam neizmjerno zahvalan svojoj Medresi čijim pečatom se cijelog života ponosim i naspram kojeg sam nastojao biti odgovoran.

Dozvolite mi da se u ovoj prilici izravno zahvalim cijenjenom Nastavničkom vijeću na priznanju za moje skromne doprinose afirmaciji ove naše Medrese.

Allaha, dželle šanuhu, molim da nas u samoprijegornom radu i našem zajedništvu pomogne i osnaži.


(Gazi Husrev-begova medresa, 8. januar 2023. godine)