Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u utorak, 10. septembra 2019. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Usvojen je Pravilnik o priznanju i nagradi za muallimski rad „Redžep-ef. Muminhodžić“. Ovo priznanje dodjeljivat će se jednom godišnje muallimima/muallimama koji su u svome radu u mektebskoj pouci u mektebima na području Muftiluka tuzlanskog ostvarili zavidne rezultate. Muftijstvo tuzlansko će Konkurs za dodjelu Priznanja i nagrade za muallimski rad „Redžep-ef. Muminhodžić“  svake godine objavljivati putem svog web-portala, a Konkurs će i službenim putem biti poslan svim medžlisima.

Na sjednici je prezentirana informacija o provedenim konsultacijama i odluci članova izbornog tijela sa područja Muftiluka tuzlanskog da za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kandidraju dr. Huseina-ef. Kavazovića, kao i informacija o usvojenom Pravilniku o organizaciji i radu medžlisa i džemata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Usvojen je plan održavanja stručnog seminara za članove Savjeta za vjerska pitanja Muftijstva tuzlanskog, te su utvrđeni i zadaci u vezi sa izradom Plana rada Muftijstva tuzlanskog za 2020. godinu.

Razmatrana je i informacija o početku mektebske i vjeronaučne godine na području Muftiluka tuzlanskog, te druga pitanja iz domena rada Muftijstva tuzlanskog.

Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi Muftijstva tuzlanskog dr. Sead Seljubac, Muamer Zukić i Muhamed Bilajac, te sekretar Muftijstva Muhamed Hasanspahić.