U Sarajevu je danas održana šesta redovna sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, najvišeg zakonodavnog organa Islamske zajednice.

Sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Sabora Safet Softić, prisustvovao je dovoljan broj sabornika za kapacitet odlučivanja.

Budući da su nakon izbora aktuelnog sastava Sabora dvojica sabornika u međuvremenu preselila na Ahiret, na današnjoj sjednici su izabrana dva nova člana, koji su odmah potom položili i zakletvu pred predsjednikom i prisutnim sabornicima.

Sabor je danas prihvatio i prijedlog Reisu-l-uleme za razrješenje dvojice muftija – sarajevskog i slovenačkog. Dosadašnji sarajevski muftija, prof. dr. Enes Ljevaković još ranije je izabran za zamjenika Reisu-l-uleme, dok je dosadašnji slovenački muftija prof. dr. Nedžad Grabus, preimenovan za novog sarajevskog muftiju.

Sabor je, također, prihvatio prijedlog Reisu-l-uleme da se za novog slovenačkog muftiju imenuje mr. Nevzet Porić.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu: Izvještaj Reisu-l-uleme, Izvještaj Vijeća muftija i Izvještaj Rijaseta Islamske zajednice. Razmatran je i usvojen i Finansijski izvještaj organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

– Uvažavajući činjenicu epidemije korona virusa koja je bila u prošloj godini i koja je još uvijek oko nas,  Rijaset je ostvario i određene uštede sredstava u budžetu, te je danas ponudio prijedlog utroška tih sredstava koja su prenešena u ovu godinu – izjavio je Sofić.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravila o ustanovama Islamske zajednice.

Sabor je raspravljao i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti, te o pitanjima koja su inicirali pojedini sabornici.