U Tuzli je održana 5. redovna sjednica Školskog odbora Behram-begove medrese. Sjednica je održana u utorak 10.decembra ove godine, a njenim radom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Članovi Školskog odbora su nakon usvajanja  dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice, razmatrali više pitanja iz nadležnosti ovoga tijela.

Između ostalih, usvojen je i izvještaj o provedenoj akciji Kurban za Behram-begovu medresu 2013 i konstatirano da je ova akcija, zahvaljujući povjerenju vjernika u rad Medrese, provedena uspješno i da su njome osigurane potrebne količline mesa i mesnih prerađevina za ishranu oko 520 učenika.

Školski odbor je usvojio i izvještaj o odgađanju realizacije projekta izgradnje amfiteatra i kabineta i laboratorija za nastavu. Donesena je i odluka o provođenju popisa na dan 31.12.2013. i imenovane popisne komisije. Također su imenovane i komisije koje imaju jednogodišnji mandat za rad u 2014. godini.

Školski odbor je razmatrao i informaciju o broju izostanaka učenika s nastave i pohvalio napredak koji je postignut na tom planu.