U periodu od 4. do 6. januara 2023. godine, u prostorijama JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj, uspješno je realizirana edukacija iz osnovnog seminara AVP-a (Projekat alternative nasilju).

Šesnaest korisnika Centra je imalo priliku učestvovati u edukaciji u trajanju od 16 sati pod vodstvom AVP trenera Amira Hodžića, Rijada Šestana i Anele Osmić.

U toku edukacije korisnici Centra su kroz iskustvene radionice imali priliku raditi na izgradnji samopoštovanja i povjerenja, vještinama komunikacije, međusobnoj saradnji, te kreativnom rješavanju sukoba nenasilnim putem u svakodnevnom životu. Misija programa alternative nasilju je orijentirana na osnaživanje i pomoć ljudima na ličnom razvoju i promjeni. Temelji se i razvija iz stvarnog životnog iskustva sudionika potičući svakog učesnika na pozitivno mijenjanje samog sebe i svijeta.

Po završetku trodnevne edukacije svim korisnicima su dodjeljeni certifikati o ospješno završenoj edukaciji osnovnog seminara Projekta alternative nasilju.