Hvala Allahu, Uzvišenom Gospodaru svjetova i Vladaru svega znanog i neznanog. Njegova milost natkriljuje sve i njoj se sva stvorenja nadaju.

Salavat i selam neka su na Njegovog miljenika i poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu i sve časne sljedbenike.

Allah, dželle šanuhu, iz Svoje milosti je obznanio svjetovima Kur'an plemeniti. Jedna od najcjelovitijih Njegovih poruka sazdana je u ajetu o čestitosti i dobročinstvu, el-birru, u kojem se kaže:

Nije čestitost (niti dobročinstvo) u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su ( i dobročinitelji) oni koji vjeruju u Allaha i u Onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekjat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.

(El-Bekare, 177.)

Čestitost i potreba da čini dobročinstvo su imanentni čovjeku i bit su života svega postojećeg. Cijeli životni tok je, ustvari, to svakodnevno pregnuće da se čini dobro, oplemenjeno tevhidom i iskrenim nijetom.

El-birr, dobročinstvo, zasniva se na vjerovanju u Stvoritelja svjetova Allaha, dželle šanuhu. Vjerovanje i dobročinstvo uzdižu ljudsku dušu na prijestolje časti i dostojanstva, i svjetlo su koje obasjava ljudski život u cijelosti.

El-birr u djelima predstavlja dobročinstvo prema ljudima. Ono podrazumijeva vlastito žrtvovanje i dijeljenje svog imetka radi postizanja Allahovog zadovoljstva i sreće Njegovih stvorenja.

Zekjat i sadaka, kao obavezno i kao dobrovoljno davanje imetka, pouzdani su putevi za otvaranje duše vjernika i za njeno oplemenjivanje ljepotom nesebičnosti.

Čestitost i dobročinstvo u međuljudskom ophođenju jeste čuvanje datog  povjerenja i odgovornost prema obavezama. Vjernik uvijek čuva povjerenje i preuzete obaveze odgovorno ispunjava. To dolazi iz njegovog imana i dostojanstva.

Stoga su čestitost i dobročinstvo: i naše vjerovanje, i djela, i ponašanje. To je takvaluk, naša bogobojaznost. To je suština svrhe života koju najbolje dosežemo u ibadetima, posebno u namazu i postu.

Zato je ramazan bio naša najbolja škola bogobojaznosti, takvaluka, i odrazit će se, ako Bog da, u vremenu koje je ispred nas.

Braćo i sestre!

Pokažimo u danima Bajrama čestitost i ispunimo ih svojim dobročinstvom.

Neka svi ljudi oko nas osjete naše uzorno vjerničko ponašanje.  

Svima vam želim lijepo zdravlje i puno uspjeha u dobru koje činite.

Neka se radost Bajrama useli u vaša srca, domove i porodice.

Bajram šerif mubarek olsun!