Direktor JU Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli Admir Muratović je 31. augusta 2018. godine posjetio Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. U pratnji direktora bio je bibliotekar Sead Husić. Svrha posjete je ostvarivanje saradnja sa ovom institucijom i aktualizacija sistema COBISS.

Pored ovoga, upriličen je susret sa direktorom Orijentalnog instituta u Sarajevu dr. Adnanom Kadrićem, koji je ponudio saradnju i pomoć pri obradi i katalogizaciji rukopisa i starih knjiga na orijentalnim jezicima koje posjeduje biblioteka “Behram-beg”. 

Ove institucije uručile su i određeni broj knjiga tuzlanskoj biblioteci.

Kolektiv JU Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli je izrazio zahvalnost Adisi Žero iz Nacionalne biblioteke i Muberi Bavčić iz Orijentalnog instituta, koje su realizovale pomenutu saradanju, Nevenki Hajdarović na saradnji i novim projektima, kao i direktoru Kadriću na svesrdnoj pomoći i saradnji.