Obnavljat će se vakufska dobra u Modriči, Janji i u Brčkom

U Muftijstvu tuzlnskom je u utorak 2. decembra ove godine potpisan još jedan sporazum o sanaciji uništenih ili oštećenih vakufskih objekata na ovome području.

U ime Islamske zajednice u BiH sporazum je potpisao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, a kao korisnici pomoći medžlisi Islamske zajednice u Brčkom, Modriči i Janji.

Sporazumom je definirana sanacija vakufskih objektata oštećenih u poplavama:

1- MIZ Brčko: Savska džamija i vakufska zgrada Islahijat,

2- MIZ Modriča: džamija i vakufska kuća u Modričkom Lugu,

3- MIZ Janja: sanacija grijanja u Atik i Džedid džamiji.

Dio vakufskih objekata koji su također oštećeni u prirodnoj nesreći, već je ranije tretiran i njihova obnova traje ili su već obnovljeni.