Džemat KOC Tušanj-Slatina sa dolaskom jeseni nastavlja sa svojim redovnim mjesečnim predavanjima, koja se organiziraju svakoga prvoga četvrtka u mjesecu.

Gost predavač oktobarskog predavanja bio je magistar medicinskih nauka Suljo Kunić, specijalista neuropsihijatar. Doktor Kunić govorio je o utjecaju straha na psihičko zdravlje.

Prije samoga predavanja hafiz Saudin ef. Gobeljić, imam džemata KOC Tušanj-Slatina istakao je da je cilj ciklusa  predavanja sticanje novih znanja i sjećanje na Boga.

Doktor Kunić u svome uvodu je kazao da anksioznost doktori shvataju kao iskustvo koje je iza čovjeka i koje ljudi kupe kroz život. To iskustvo može biti prijatno ili traumatično.

– Vrlo je bitan pristup u tretmanu straha. Prva linija u borbi protiv straha je razgovor sa ljudima koji imaju strah. Ako to nije moguće onda se savjetuje da oni koji imaju strah biraju društvo, da bi imali s kime razgovarati. Bitna je relacija između onoga ko ima strah i onoga ko hoće da pomogne takvoj osobi. Često se dešava da negativno predviđanje stvari  može da pređe u strah – naglašava doktor Kunić.

Predavanje je bilo interaktivno, a najviše pitanja odnosilo se na strah i depresiju, te kako pomoći drugima. Studente je zanimalo zbog čega se često dešava da blokiraju na ispitu bez obzira na naučeno gradivo i na koji način mogu poboljšati samopouzdanje.

Na predavanju je naglašeno da je strah govora posljedica negativnoga iskustva sa ljudima. Strah govora imaju oni pojedinci kojima su drugi radili zlo, pojasnio je doktor Kunić.