U utorak, 31. januara 2023 godine predstavnici JU „Centar za socijalni rad Kalesija“ posjetili su JU CROPS s ciljem razvijanja saradnje između ove dvije institucije kroz potpisivanje Protokola o stručnoj saradnji, razmjeni informacija, stručnog znanja i iskustava u oblasti prevencije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama što će doprinijeti unaprjeđenju profesionalnog okvira i kvaliteta usluga obje ustanove.
Prilikom posjete direktor JU CROPS Mevludin Joldić upoznao je goste sa programom centra i istakao značaj ovakvih posjeta s obzirom da je od izuzetne važnosti uvezivanje i uključivanje centara za socijalni rad u proces resocijalizacije za korisnike usluga CROPS-a nakon završenog programa rehabilitacije i povratka u socijalno okruženje.
Neki od zaključaka koji su doneseni tokom sastanka su :

  • Da je problem ovisnosti u BiH uveliko prisutan i da sve više direktno pogađa mlađu populaciju koja predstavlja osnov zdravog društva;
  • Da ovisnost predstavlja hroničnu, progresivnu recidivirajuću bolest i za posljedicu ima ugrožavanje psihofizičkog zdravlja pojedinaca i destabilizaciju odnosa u porodici, osnovnoj ćeliji društva;
  • Da je prevencija i rano otkrivanje od ključne važnosti u sprječavanju da se eksperimentisanje s različitim psihoaktivnim sredstvima, te druga rizična ponašanja, pretvore u ovisnost;
  • Da za posljedicu ima devijantno ponašanje, maloljetničku delikvenciju, školsko i izvanškolsko nasilje i druge oblike neprihvatljivog ponašanja;
  • Da je kao odgovor na ovaj društveni problem potreban širi multidisciplinarni pristup, te da sve institucije koje se bave ovim problemom trebaju djelovati zajedničkim snagama kako bi se pronašla sistemska rješenja za ovaj gorući problem u BiH društvu.

Na kraju predstavnici Centra za socijalni rad su zahvalili domaćinu na gostoprimstvu i kazali da razmjena iskustava dobre prakse te brojni izazovi i ograničenja koja se tokom obavljanja prakse pojavljuju omogućuju uposlenicima obje institucije da obogate svoja znanja i vještine iskustvima kolega i drugih stručnjaka koji djeluju na istom području.