Tokom mjeseca decembra 2018. godine u CROPS-u je izvršena rekonstrukcija i adaptacija plastenika veličine 600 m2 (četiri plastenika od 100 m2 i jedan plastenik od 200 m2).

Nesebičnu podršku i pomoć u ovom projektu uz zajedničku koordinaciju sa Vakufskom direkcijom dao je donator ITC d.o.o. Zenica.

Plastenička proizvodnja predstavlja važan segment radno-okupacione terapije u CROPS-u jer navikava korisnike na život koji je ispunjen obavezama i radnim navikama koje su neophodne za stvaranje normalnih uslova za život, korisnici se educiraju o poslovima koje nisu radili a koji će im biti primjenljivi i korisni nakon izlaska iz Centra i njihovog povratka u socijalnu sredinu, odnosno radno i životno okruženje.

Pored prethodno navedenog, plasteničkom proizvodnjom tokom čitave godine uzgajaju se različite kulture, osigurava veći prinos, bolji kvalitet i obezbjeđuje potpuno prirodna i organska hrana za sve korisnike a što je veoma značajno za njihovo zdravlje i brži oporavak jer većina korisnika dolazi sa vidno narušenim zdravljem.

Direktor CROPS-a Mevludin Joldić, zajedno sa saradnicima, posjetio je ITC d.o.o. Zenica i tom prilikom je uručio zahvalnicu i ručni rad na bakru koji su uradili korisnici Centra u okviru svojih aktivnosti na art terapiji.

Direktor je istakao kako je ovo veoma značajna za adaptaciju i rekonstrukciju koja je bilo prijeko potrebna kako bi mogli i u narednom periodu nastaviti nesmetano proizvoditi zdravu i organsku hranu za svoje korisnike.