Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e u BiH i Muftijstvo tuzlansko, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, u subotu 1. februara 2020. godine, organizovali su stručni seminar za profesore Islamske vjeronauke s područja Muftiluka tuzlanskog.

Prvo predavanje održao je prof. dr. Adnan Tufekčić koji je govorio o ishodima učenja, a prof. dr. Nezir Halilović govorio je o instrumentariju za praćenje ishoda učenja. Način pismene pripreme časa sa ishodima predstavio je mr. Bekir Šabić.

O primjerima saradnje između medžlisa IZ-e i aktiva vjeroučitelja govorili su glavni imami medžlisa Puračić i Gračanica prof. Zijad-ef. Vehabović i prof. Smajo-ef. Mustafić i predsjednici aktiva vjeroučitelja u medžlisima Tuzla, Živinice i Brčko profesori Nedžmija Hadžić, Almedina Imširović i Jasmin Baković.

U svome obraćanju, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je istakao ulogu Islamske vjeronauke u formiranju identiteta naše djece kao i važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja profesora. Naglasio je potrebu veće uključenosti vjeroučitelja u aktivnosti Islamske zajednice i čvrsto povezivanje mekteba i vjeronauke, i da sva naša aktivnost treba biti usmjerena ka ishodima naših zalaganja. Muftijstvo tuzlansko će i u narednom periodu nastaviti s projektom opremanja kabineta u školama, kazao je muftija Fazlović, te će nastaviti i s pružanjem potrebne podrške profesorima Islamske vjeronauke u misiji koju obavljaju.

Seminar je vodio rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog dr. Sead-ef. Seljubac.

Povodom obilježavanja 1. februara, Svjetskog dana hidžaba, na inicijativu muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića, svim prisutnima uručena je po jedna mahrama.