Nakšibendijska tekija Šejh Ahmed Nuruddin u Tuzli će u nedjelju, 17. decembra sa početkom u 16.30 sati, organizirati program povodom 750 godina od smrti Mevlane Dželaludina Rumija. Program će se sastojati iz dva dijela.

U prvom dijelu programa bit će održan međunarodni naučni skup na kojem će se govoriti o Mevlani Dželaludinu Rumiju i njegovoj islamskoj misli.

Na naučnom skupu učešće će uzeti eminentni univerzitetski profesori i istraživači iz Bosne i Hercegovine i svijeta prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Fuad Hadžimehmedović, prof. dr. Izet Hadžić, prof. dr. Nihad Čamdžić, prof. dr. Nedim Čirić, prof. dr. Gholamreza Salemian, prof. dr. Qobad Soleimani i mr. Zajim Kruško.

U drugom dijelu programa, koji će početi u 18.30 sati, održat će se 34. Akademija Šebi Arus. Na Akademiji će predavanje održati dr. Sead Seljubac, a ders iz Mesnevije će govoriti mr. Sabit-ef. Mehidić.