U ponedjeljak, 8. marta 2021. godine, glavni imam Safet-ef. Karahmetović posjetio je Mekteb za cjelodnevni boravak u Odžaku.
Polaznici mekteba su pripremili kraći program kojim su se predstavili povodom obilježavanja 3. godišnjice uspješnog rada ove odgojno-obrazovne ustanove.
Ovaj mekteb trenutno pohađa i njegove usluge koristi ukupno 42 polaznika. Vjerski odgoj i rad sa djecom predškolskog uzrasta odvija se kroz realizaciju posebnog plana i programa rada primjerenog uzrastu polaznika, a koji prati Program vjerskog i odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama Rijaseta IZ, uz prilagođavanje obima i dinamike ukupnim redovnim aktivnostima mekteba-igraonice.
U realizaciju ovog projekta uključene su 4 odgajateljice i logoped koji se po potrebi angažuje honorarno. Sve aktivnosti se odvijaju u okviru 2 programa: poludnevni i cjelodnevni boravak, radi se u 4 grupe: jaslična, mlađa vaspitna, starija vaspitna i školarci.
Posjeta je realizirana u okviru redovnih aktivnosti glavnog imama MIZ Odžak, a imala je za cilj ostvarivanje uvida u trenutno stanje i rad ovog mekteba. Glavni imam je ovom prilikom razgovarao sa voditeljicom projekta Aminom Kavazović, te odgajateljicom Majdom Zulfić.
Osim uvida u trenutno stanje i prilike u kojima radi Mekteb za predškolski uzrast, razmatrali su se opći uvjeti rada, materijalno tehnička opremljenost, planovi i potrebe, te mogućnosti unapređenja rada u narednom periodu.