Tematsko druženje i radionica na temu „Uticaj COVID-19 na mentalno zdravlje“ održana je u srijedu 3. februara 2021. godine u Udruženju građana oštećenog vida Tuzla.

Ove aktivnosti su jedan od vidova saradnje između Udruženja i Medžlisa Islamske zajednice Tuzla koja se ogleda u različitim aktivnostima i oblicima podrške, a koje su aktuelizirane i znatno unaprijeđene u posljednjih nekoliko godina.

Aktivnosti u Udruženju vodi prof. Islamske vjeronauke Almedina Imširović koja na inovativan način aktuelne teme približava i obrađuje u okviru ovog posebnog programa. Tokom susreta sa članovima Udruženja govori se o temama koje su za njih korisne i zanimljive, a o istim se govori na multidisciplinaran način.

Tokom prvog ovomjesečnog susreta naglasak je stavljen na uticaj pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje slijepih osoba i kako se zaštititi. Posebno su pomenute smjernice i alati koje islam nudi kao odogovore na situacije iskušenja u životu vjernika.

Susreti i aktivnosti u Udruženju se realizuju svakog mjeseca dva puta.