Medžlis Islamske zajednice Tuzla i Behram-begova medresa, uz podršku Muftijstva tuzlanskog, organiziraju peti ciklus predavanja na Katedri fikha za žene.

Predavač na katedri je Azra Fazlović, profesorica fikha u Behram-begovoj medresi.

Prvi susret u novom ciklusu realizacije planiran je u četvrtak, 10. novembra 2022. godine u bosanskoj sobi Džamije „Kralj Abdullah“ poslije jacija-namaza.

Katedra fikha za žene je program koji je namijenjen ženama i djevojkama koje žele proširiti svoje znanje o fikhu i fikhskim pitanja, ali i sistematizirati već naučeno. Susreti su interaktivnog karaktera i održavaju se svakog drugog četvrtka.