Na području Grada Tuzla ima 26 osnovnih i 16 srednjih škola. U svim školama svakodnevno se izvodi nastava iz predmeta Islamska vjeronauka.

Saradnja Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Aktiva nastvnika i profesora Islamske vjeronauke je dugogodišnja, a na tom polju se bilježe značajni i dobri rezultati. O oblicima saradnje, planovima i aktivnostima koje se pripremaju razgovarali smo sa predsjednicama Aktiva nastavnika i profesora Islamske vjerounauke Nedžmijom Hadžić i Almedinom Imširović.

Primjeri dobre saradnje: Oblici saradnje Medžlisa i  Aktiva nastavnika i profesora Islamske vjerounauke

Nedžmija Hadžić, nastavnica je Islamske vjeronauke Osnovnoj školi „Pazar“ u Tuzli, a funkciju predsjednice Aktiva nastavnika vjerounauke obnaša posljednjih nekoliko godina.

Za početak nam kažite koji su to oblici saradnje koje imaju Aktiv nastavnika vjerounauke i Medžlis Tuzla?

Nedžmija Hadžić: Više je oblika saradnje koju mi ostvarujemo. Istaći ću samo neke od njih. Naša saradnja sa Medžlisom Tuzla prvo se bazirala na organizaciji takmičenja iz Islamske vjeronauke. To je aktivnost koju rade svi medžlisi. Ovo je neki osnovni oblik naše saradnje, a Medžlis u istom obezbjedi značajne i vrijedne novčane nagrade za učenike koji osvoje prva tri mjesta na gradskom takmičenju, a kasnije i za vjeroučitelje, kako bi se stimulisali i učenici a i nastavnici na što kvalitetniji rad i zalaganje.

Zatim organizacija edukacija – seminara na različite teme. Organizirna je seminar na temu Uvod u Inkluzivno obrazovanje, a onda posjete različitim institucijama. Posebno draga posjeta je Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Sa učenicima ovog Zavoda smo napravili radionicu povodom Dana džamija. Potom posjeta Centaru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, povodom Nove hidžretske godine i prisustvovanje predavanju o znakovnom jeziku koje je iskoordinirala naša kolegica koja je ispred Medžlisa angažovana da radi sa ovom djecom. Osim ovoga Medžlis je angažavao još vjeroučitelja za edukaciju osoba sa teškoćama u razvoju.
Na prijedlog glavnog imama da obilježimo rođenje Muhameda a.s., prvi put u Tuzli organizujemo Mevludsku akademiju za učenike osnovnih i srednjih škola u Omladisnkom kulturno-obrazovnom centru Tušanj. Ova akademija se održava u kontinuitetu treću godinu. Akademiji prisustvuje glavni imam hafiz Huskanović, kao i predstavnici Muftijstva tuzlanskog, imami, roditelji učenika i drugi gosti.
Prošle godine Mevludsku akademiju sa učenicima izveli smo i u Centru za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“. Ovu posjetu smo organizovali u saradnji sa glavnim tuzlanskim imamom i njegovim saradnicima.

Koliko je važna saradnja Aktiva i Medžlisa?

Nedžmija Hadžić: Saradnja Aktiva i Medžlisa je veoma važna, presudna, jer mi imamo istu misiju, ali različita polja djelovanja, mada postoje i preklapanja. Jako nam je bitno zajednički djelovati u nekoj oblasti. Vjeroučiteljima je od izuzetne važnosti i finansijska podrška Medžlisa jer mnogi projekti zahtijevaju novčana sredstva. Uzaludno je imati ideju i želju za radom, ako nemamo sredstava da to realiziramo.

Koji su to oblici saradnje koje biste posebno istakli?

Nedžmija Hadžić: Posebno bih istakla kao važne zajedničke manifestacije, a to su obilježavanja značajnih datuma, kako onih koji su vjerskih tako i onih koji se tiču naše domovine.
Tuzlanski imami i kordinatorice u tuzlanskim džematima su također od onih koji imaju dobru saradnju sa nama. Nerijetko se organizairaju posjete, predavanja i susreti u tuzlanskim džamijama u kojim naši učenici budu uvijek dobrodošli gosti zajedno s nama. Koordinatorice u džematima sve češće u džematske aktivnosti uključuju nastavnice i učenike, što svemu ovome što se zajedno radi daje jednu novu notu dobre i kontinuirane saradnje tokom cijele godine.
Važno je napomenuti da Aktiv ima dobru saradnju i sa Asocijacijom žena tj. Odjelom za brak i porodicu Medžlisa Tuzla. Važan segment na kojem zajedno djelujemo su i oblici saradnje na polju podrške socijalno-osjetljivim kategorijama kao što su djeca, djeca u povratničkim mjestima, te osobama sa teškoćama u razvoju.

Almedina Imširović je profesorica Islamske vjerounauke u tuzlanskoj Gimnaziji „Meša Selimović“. Koordinatorica je Aktiva profesora Islamske vjerounauke od prošle školske godine.
Znamo da je Medžlis partner Aktivu u organiziranju takmičenja i mnogih aktivnosti. Koje su to, po Vašem mišljenju, aktivnosti koje su od posebnog značaja koje se zajedno organizairaju?
Almedina Imširović: Sve aktivnosti su značajne i važne na svoj način. U proteklom periodu je realizovan niz takvih aktivnosti. Ono što je značajno jeste da svake godine pomjeramo granice i idemo korak više. U novembru 2019. godine je organizirana posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba, povodom Međunarodnog dana dječijih prava. Ideja za posjetu potekla je od Aktiva nastavnika islamske vjeronauke, prepoznata je kao važna i kao takva je uvrštena u program mevludske manifestacije “Stazama Poslanika islama”. Delegaciju su činili tuzlanski imami na čelu sa glavnim imamom hafizom Ahmed-ef. Huskanovićem, nastavnici i profesori islamske vjeronauke, koordinatori odjela Medžlisa Tuzla i učenici.
Poklon paketi uručeni su i učenicima u područnoj školi Potočari i Glogova. Ovom prilikom uručeno je oko 350 paketa djeci u Centru i podrinjskim školama.
Dugi niz godina nastavnice i profesorice Islamske vjerounauke su uključene u edukativne i druge aktivnosti Asocijacije žena.

Vrijedi naglasiti da Aktivi za realizaciju aktivnosti imaju na raspolaganju infrastrukturu Medžlisa, ali i finansijsku podršku u svim aktivnostima koje realiziraju.
Predsjednice Aktiva naglašavaju da u narednom periodu slijede neke nove zajedničke aktivnosti.
Odnedavno sa radom je počeo i Savjet glavnog imama, čije članice su i predsjednice Aktiva. Zadatak Savjeta je da pomaže Glavnom imamu u planiranju i realizaciji aktivnosti na području medžlisa, stoga je očekivati da će ovo postojeću dobru saradnju još dodatno unaprijediti i poboljšati.

www.medzlistuzla.ba