U okviru manifestacije “Dani Hasana Kaimije 2018” u Sapni je 11.6.2018. godine promovirana knjiga “Odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku 1875-1878. autora Hasana Škapura”. Promotori su bili dr Aladin Husić, dr Kemal Bašić i dr Sedad Bešlija, voditelj Centra za osmanističke studije. Izdavač knjige je Centar za osmanističke studije u Sarajevu.

Dr. Sedad Bešlija je predstavio Centar i govorio o knjizi i pitanju koje ona aktualizira. Drugi govornik je bio dr. Kemal Bašić koji je predstavio biografiju i bibliografiju rahmetli Hasana Škapura, a dr. Aladin Husić je kazao da su osnova i potka ove knjige primarni osmanski izvori, te da se na osnovu toga u znatnoj mjeri mijenja dosadašnja percepcija ovog historijski važnog događaja.

Nakon promocije na platou ispred OŠ Sapna organiziran je omladinski iftar, a uručene su i zahvalnice sponzorima ovog okupljanja Aliji i Aganu Kahrimanović.