Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko, Behram-begova medresa i Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla organiziraju dvodnevnu naučnu konferenciju s međunarodnim učešćem pod nazivom “Institucija hifza Kur’ana u Bosni i Hercegovini”.

Konferencija će biti održana u Tuzli, 25. i 26. juna ove godine.

Na konferenciji će o instituciji hifza Kur'ani-kerima, koja je u Bosni i Hercegovini stoljećima brižno njegovana, iz različitih perspektiva govoriti znanstveno afirmirani alimi u oblasti islamskih nauka.

Na svečanom otvaranju konferencije, u ponedjeljak 25. juna, prisutnima će se obratiti uvaženi reisul-ulema dr. Husein-ef. Kavazović, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, direktor Uprave za vjerske poslove dr. hafiz Mensur-ef. Malkić, prof. dr. kurra hafiz Fatih Ҫolak sa İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi i predsjednik Organizacionog odbora konferencije dr. Mensur-ef. Husić.

Isti dan, uvodna izlaganja će imati akademik Enes Karić (Utjecaj Kur'ana na ljudsku misao) i prof. dr. Ismet Bušatlić (Kur'an  u Bosni i Hercegovini). Moderator će biti Meho Šljivo.

Drugi dan konferencije održat će se u Behram-begovoj medresi a na prvoj sesiji o temi Povijesni pregled institucije hifza u Bosni i Hercegovini izlaganja će imati: dr. hfz. Mensur Malkić (Načini čuvanja kur'anskog teksta: Povijesni razvoj institucije hifza), dr. hfz. Elvir Duranović (Tradicija institucije hifza Kur'ana i promocije hafiza u Bosni i Hercegovni), prof. dr. kurra hafiz Dževad Šošić (Osvrt na tradiciju izučavanja kiraeta u Bosni i Hercegovini u posljednja dva stoljeća) i prof. dr. hfz. Safet Husejnović (Hifz Kur'ana u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1878. do 2024. godine).

Na drugoj sesiji o temi Značaj hifza u misiji islama i životu muslimana govorit će: dr. Sead Seljubac (Odnos između hifza Kur'ana i razumijevanja njegovog značenja), mr. hfz. Amir Mahić (Značaj hifza Kur'ana u imamskom pozivu) dr. hfz. Behija Durmišević (Hifz Kur'ana u životu žene), kurra hafiza Zubejda Gobeljić (Učenje i memorisanje Kur'ana u funkciji razvoja ljudske ličnosti).

U okviru treće sesije o Metodama i praksi podučavanja hifzu Kur'ana izlagat će: prof. dr. kurra hafiz Fatih Ҫolak sa İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Iskustva i načini podučavanja hifzu Kur'ana u Turskoj), mr. kurra hafiz Aziz Alili (Načini učenja (mekami) Kur'ana) prof. dr. hfz. Haris Hadžić (Iskustva u izučavanju hifza Kur'ana u Sandžaku), dr. kurra hafiz Fadil Bektaš (Osnovna pravila i principi u hifzu Kur'ana) i hfz. Mirnes Spahić (Uloga muhafiza na putu hifza Kur'ana).