Povodom mubarek mjeseca ramazana u JU „Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju“ otvorena je Bosanska soba.

Pored Kluba humanista Behram-begove medrese u Tuzli, na inicijativu koordinatora za nevladin sektor Muftijstva tuzlanskog opremanje Bosanske sobe podržali su: UG “Prosvjetitelj-Muallim” Srebrenica, UG “OKC” Gradačac, UG Zora” Lukavac, UG “Selsebil” Živinice i UG “Oaza” Tuzla.

Na ovakav način osigurani su uvjeti za reaizaciju raznih vidova aktivnosti. Ovaj susret je bio i prilika da se sumiraju rezultati dosadašnje realizacije projekta podrške porodicama učenika sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, te da se ukaže na nova područja djelovanja kada je u pitanju ova populacija stanovništva na području Tuzlanskog kantona i šire.