U srijedu, 4. januara 2022. godine, Biblioteka ”Behram-beg” ugostila je studente IV godine sa Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sa studentima je bio i dr. sc. Mehmet Nuri Činardži (Çınarcı), lektor za turski jezik i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu.

Profesor Činardži je u prostorijama Orijentalne zbirke Biblioteke studentima održao čas na kojem je govorio o orijentalnim rukopisima koji se čuvaju u Biblioteci ”Behram-beg”. Profesor se u svom predavanju posebno osvrnuo na digitalizirane rukopise iz oblasti književnosti.

Poslije časa direktor Biblioteke Admir Muratović upriličio je prijem za profesora Činardžija. Direktor je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj saradnji. Na prijemu je bilo riječi i o planovima kako u budućnosti pospješiti saradnju između Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli i Specijalne biblioteke ”Behram-beg”.