Muftijstvo tuzlansko je tokom oktobra, novembra i decembra 2021. godine, u saradnji s medžlisima Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Kladanj, organiziralo Kurs islama za srednjoškolce u ovim medžlisima. Cilj ovog edukativnog programa je bio unaprjeđenje znanja polaznika kursa iz oblasti islamistike, književnosti, historije Bosne i Hercegovine i kulture Bošnjaka.

Isti edukativni program nešto ranije je organizovan i za srednjoškolce u medžlisima Gračanica, Srebrenik, Bijeljina, Janja, Puračić, Teočak, Orašje i Odžak.

„Veoma smo zadovoljni načinom na koji su srednjoškolci prihvatili ovaj edukativni program, pokazali su visok nivo interesovanja i odaziv je bio jako dobar. Tome su posebno doprinijeli naši glavni imami koji su sve vrijeme pratili realizaciju programa. Teme predavanju bile su usklađene s interesovanjima i potrebama srednjoškolaca. Posebna briga bili su nam srednjoškolci u manjem bosanskohercegovačkom entitetu s obzirom na sistemsku diskriminaciju koja se provodi u obrazovnom sistemu gdje učenicima Bošnjacima nije osigurano pravo da izučavaju historiju Bosne i Hercegovine, bosanski jezik“, kazao je dr. Mensur-ef. Husić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog.

Glavni imam Medžlisa IZ Kladanj Asim-ef. Esmić ističe da je Kurs islama za srednjoškolce i omladinu ostavio izuzetno dobar trag i pozitivne reakcije kod mladih. „Predavači su na najljepši način predstavili teme koje su mlade podstakle na promišljanje o sebi, dini-islamu, identitetu i domovini. Zahvaljujemo se Muftijstvu tuzlanskom i predavačima, uz nadu da ćemo u skoroj budućnosti ponovo imati ovako veliki broj zainteresovanih mladih kako bismo i njima mogli ponuditi ovaj sadržajan i vrijedan projekat“, kaže glavni imam Esmić.

Glavni imam Medžlisa IZ Srebrenica Damir-ef. Peštalić se zahvalio Muftijstvu tuzlanskom na čelu s muftijom Vahid-ef. Fazlovićem na organizaciji Kursa islama za srednjoškolce u Srebrenici. On ističe kako je to mnogo značilo omladini u Srebrenici koja je imala priliku da sluša naše istaknute alime i predavače.

„Kurs islama su pohađali srednjoškolci koji su rođeni poslije Genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Srebrenica.  Oni svoju budućnost vide u Srebrenici i nigdje drugo. Zbog toga smatram da im je potrebno pružiti pomoć u svakom pogledu.  Nadamo se da ćemo ako Bog da sljedeće godine biti učesnici kursa gdje će biti obuhvaćena djeca koja nisu imala priliku da ove godine pohađaju Kurs. Učenici su istakli svoje zadovoljstvo odabranim temama i pokazali ozbiljan pristup  redovnim dolascima a rado su i diskutirali s predavačima“, ističe glavni imam Peštalić.

I impresije mladih u Vlasenici su pozitivne, a glavni imam Nurdin-ef. Grahić kaže da su teme bile veoma poučne i zanimljive, potkrepljene životnim primjerima.

„Ovaj i slični projekti potrebni su mladima koji žive u Vlasenici. Predavači su tokom svog izlaganja zainteresovali učesnike i probudili njihovu radoznalost za teme o kojima su govorili“, kaže glavni imam Grahić.

U Bratuncu su mladi stekli nova znanja i nova poznanstva, kaže glavni imam Elvir-ef. Hodžić. „U razgovoru s najredovnijim polaznicima nakon predavanja može se zaključiti da su posebno zainteresirani za bošnjačku književnost i historiju, jer o tome nemaju priliku da uče u školi.  Medžlis IZ-e Bratunac će i u narednom periodu u svom radu planirati projekte i aktivnosti slične prirode“, ističe glavni imam Hodžić.

Predavanja na Kursu islama održali su dr. Sead Seljubac,  dr. Mensur Husić, dr. Ahmed Hatunić, dr. Ševko Sulejmanović, dr. Mevludin Hasanović, Idriz Memić, hafiz Kapo Abdullah, mr. Bekir Šabić, Ali Hasanović i Asmir Imamović.

Dr. Mensur-ef. Husić ističe da Muftijstvo tuzlansko u saradnji s medžlisima na području manjeg bosanskohercegovačkog entiteta planira realizirati i druge projekte kojima će se omogućiti učenicima osnovne i srednje škole da prošire svoja znanja iz historije Bosne i Hercegovine, kulture Bošnjaka, bosanskohercegovačke književnosti i drugih oblasti.

„Znanja iz ovih području doprinose izgradnji i osnaživanju nacionalnog identiteta. Glavni imami su istakli potrebu za  proširenjem znanja i iz oblasti matematike i fizike. Planiramo u saradnji s alumnistima Behram-begove medrese i članovima Mreže mladih organizirati edukaciju mladih i iz ovih oblasti, te s njima ostati u kontaktu preko internet platformi i pružati im pomoć na putu sticanja znanja“, kaže dr. Husić.