Direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini gospodin Sakib Pleh s delegacijom (dr. Adnan Busuladžić, mr. Omer Begović, Šemso Cerić, Šefko Vranešić) posjetio je 31. marta 2022. godine Biblioteku “Behram-beg”.

Tom prilikom Biblioteci su darovana sedamdeset dva zvučna zapisa (CDMP3  i Daisy format) na kojima su pohranjene lektire kako naših pisaca tako i stranih. Ovi zvučni zapisi namijenjeni su, prije svega, za slijepa i slabovidna lica, ali su na raspolaganju i drugim korisnicima.

Ova posjeta predstavlja i početak saradnje dviju ustanova. Direktor Sakib Pleh je istakao da svaka biblioteka koja iskaže želju i volju da ima naslove knjiga snimljenih za slijepa i slabovidna lica može to i dobiti, te je iskazao zahvalnost Enisi Žunić, koja je bila inicijator ove posjete i saradnje.

Direktor Biblioteke ”Behram-beg” iskoristio je priliku i zahvalio se na ovoj donaciji koja je jako bitna osobama kojima su ovi zvučni zapisi namijenjeni.