Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, 5. decembra 2018. godine, donijela je odluku kojom se Graditeljska cjelina – Džindijske (Husein-čauš) džamije u Tuzli proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Džindijska džamija se prvi put spominje 1701. godine. To je mahalska džamija, locirana na tlu koje tone. Više puta je obnavljana, ali je uvijek zadržavala svoj prvobitni izgled. Temeljito je rekonstruisana 1863/64. godine, kao i 1961. godine.

Kvadratnog je oblika, dimenzija 7x7m i ima 16 prozora. Uz džamiju se nalazi prislonjena drvena munara. Ispred džamije nalazi se trijem (dvije manje sofe).

Sagradio je Mustafa džindija u drugoj polovini XVI vijeka i spada u red veoma značajnih objekata islamske arhitekture iz osmanlijskog perioda. Džamija je okružena dvorištem površine 2.165 m².

S lijeve strane džamije nalaze se dva velika nišana sa turbanima, od kojih je jedan s nečitljivim natpisom. Pretpostavlja se da je tu ukopan Husejin čauš, koji se spominje kao obnovitelj džamije.