Sastanak Organizacionog odbora Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije održan je u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine. Sastankom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, predsjednik Organizacionog odbora.

Razmatran je i usvojen Program manifestacije za 2019. godinu, a donesene su i odluke o imenovanju žirija za izbor najboljeg objavljenog djela i žirija za izbor najboljih literarnih radova.

Manifestacija će trajati od 7. do 16. juna 2019. godine, a planirani su brojni kulturni i vjerski sadržaji u Zvorniku, Sapni, Tuzli, Janji i drugim mjestima.