Učenici OŠ „Duboki Potok“ sa vjeroučiteljima Šabanović Mersedom i Muratović Asidinom, su u petak, 1. decembra obilježili 12. rebbiu-l-evvel, dan rođenja Božijeg poslanika Muhammeda a.s. izradom zidnog panoa na temu: Muhammed a.s.-osoba koju vrijedi upoznati!

U protekloj sedmici učenici su istraživali šta su rekli veliki ljudi o Muhammedu a.s., kao i neke hadise Muhammeda a.s. koji govore o lijepom ponašanju i moralu.

Napravljena je izložba na holu škole gdje se inače obilježavaju svi značajni datumi za učenike i nastavnike ove škole.