Na svakom namazu učiš: „Na pravi put nas Bože uputi.“ Ne moliš za svjetlo Upute samo za sebe. U tvojoj dovi, čak i kada toga nisi svjestan, Stvoritelja moliš za znanu i neznanu braću i sestre svoje. Čuvaj se pretjerivanja koje je na stranputicu odvelo neumjerene i ohole. Oni skrenuše sa staze čestitih onda kada umisliše sebi da oni a ne Svevišnji na pravi put upućuju.

Ali’ Sallabi lijep savjet uputi:,, Musliman vodi brigu o svojoj vjeri, a onaj koji pretjeruje vodi brigu o stanju tuđe vjere. Musliman se trudi da sebe i druge dovede do Dženneta a onaj koji pretjeruje gleda kako će dokazati ko će u Džehennem. Musliman traži opravdanje za ljude kako bi im oprostio i prešao preko njihovih grešaka, a onaj koji pretjeruje istražuje greške i mahane drugih kako bi govorio o tome.“