Sredinom februara, predstavnici Agencije za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini direktor mr. sci. Damir Alihodžić, šef odjela za edukaciju Valdet Peštalić, stručni saradnik dr. sc. Mirsad Arnautalić i Kemal Sejranićem iz odjela za certificiranje i analizu proizvoda boravili su u Bihaću.

Cilj dvodnevnog boravka stručnjaka Agencije bio je realizacija obuke o halal zahtjevima i audit jedne od najvećih mljekarskih kompanija u BiH . Također, posjeta je upriličena i JU Veterinarskom Zavodu, kao i Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Osim predviđene obuke i audita predstavnici Agencije za halal su se sastali sa direktorom mljekare, a kojom prilikom su se osvrnuli na deset prošlih godina u kojima je bihaćki mljekarska industrija s provjerenim proizvodima i potvrdom Agencije za certificiranje halal kvalitete dokazivala svoju opredijeljenost zahtjevima kupaca i na najbolji način širila svoje tržište.

Prvog dana goste iz Tuzle je primio dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću doc. dr. Hajrudin Hodžić. Pored dekana tu su bili i prodekan prof. dr. Sulejman Topoljakom i prof. dr. Izet Terzić, kao i sekretar fakulteta Hamdija Nesimović. Stručni saradnik Agencije, dr.sc. Mirsad Arnautalić je ujedno angažiran i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, što dodatno učvršćuje vezu ove dvije institucije. U prijatnom razgovoru dotaknute su tačke obostrano korisne i poticajne jačanju saradnje dviju institucija Islamske zajednice. Potvrđeno je da na temelju stečenih iskustava ima prostora ostvarivanju zajedničkih projekata koji bi u budućnosti mogli biti mnogostruko korisni za obje strane, a prvenstveno na studijskom bavljenju iz domena halal i harama.