Medžlis Islamske zajednice Tuzla je u povodu obilježavanja Dana brige o slijepim i slabovidnim licima organizirao nekoliko aktivnosti. Jedna od njih je i posjeta džematlijama. 

Upriličena je i posjeta Delić Salkanu, svršeniku Behram-begove medrese koji je slijep od rođenja. 

Posjeti su prisustvovali imam džemata Avdibašići Sadif-ef. Mahmutović, imam džemata Šići Nihad-ef. Ibrišević i imam džemata Previle (Medžlis IZ Srebrenik) Mirsad-ef. Djedović.

Gosti su Salkanu i njegovoj porodici prenijeli selame glavnog imama Medžlisa Tuzla hafiza Ahmed-ef. Huskanovića i glavnog imama Medžlisa Srebrenik Refik-ef. Hodžića, te mu uručili prigodnu hediju.  

Salkan Delić je rođen u Tuzli 1999. godine, osnovnu školu završio je u Sarajevu u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, a 2018. godine završava tuzlansku Behram-begovu medresu.

-U razdoblju svog osnovnog obrazovanja uvijek sam gajio nadu da zbog moje specifične situacije i okolnosti mog života, moja budućnos ne može nigdje biti ljepša nego li u lijepoj vjeri Islamu i ta spoznaja me ponukala da upišem Medresu, znajući da sigurno u toj odgojnoj-obrazovnoj ustanovi i instituciji mogu pronaći iskrene prijatelje, profesore i odgajatelje. Danas, zahvaljujući Behram-begovoj medresi, profesorima i velikom broju prijatelja, za koje sam bio veliki izazov, moj životni cilj se donekle ispunio- ističe Salkan tokom susreta. On trenutno studira i polahko planira neke nove korake u svom životu.