Jučer je završen Regionalni seminara o modernim metodama podučavanja Časnom Kur'anu. 

Ovaj seminar za profesore kiraeta u medresama, asistente kiraeta na fakultetima te istaknute muhafize u Bosni i Hercegovini i regionu organizovali su Uprava za vanjske poslove i dijasporu, Uprava za obrazovanje i nauku i Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Islamskom organizacijom za edukaciju, nauku i kulturu (ISESCO). Seminar je održan u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje od 17. do 20. septembra. Tokom četverodnevnog seminara učesnici su u okviru radionica imali priliku da razmjene međusobna iskustva i steknu nova znanja i vještine kada je riječ o metodama podučavanja Kur`anu.

Na završnoj sesiji koja je jučer održana učesnicima se obratio g. Magdy Salah Taha u ime ISESCO-a koji je istaknuo da je ovakve radionice potrebno organizirati barem jednom godišnje te između ostalog rekao: „U okviru ovih radionica potrebno je pažnju posvetiti i izučavanju arapskog jezika, posebno u zemljama izvan arapskog govornog područja. Također apelujemo i na sve institucije koje se u Bosni i Hercegovini bave podučavanjem Kur`anu da u okviru svojih pravilnika povećaju fond časova Kiraeta, posebno na fakultetima i medresama“, istaknuo je dr. Magdy Salah Taha te se na kraju svog obraćanja zahvalio Islamskoj zajednici na dobroj organizaciji a učesnicima na kvalitetnoj saradnji tokom seminara.

U ime Rijaseta učesnicima seminara na završnoj sesiji obratio se prof. dr. Dževad Šošić, docent na katedri za Kiraet na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. „Tokom radionica imali smo priliku da predstavniku ISESCO-a prezentiramo edukacijski proces u našim obrazovnim institucijama krenuvši od mekteba, preko medresa do naših islamskih fakulteta. U okviru ovih radionica istaknute su prednosti ali i manjkavosti postojećeg obrazovnog proces te način kako isti unaprijediti kroz upotrebu savremenih nastavnih sredstava i pomagala uz kombiniranje savremenih i tradicionalnih metoda poučavanja na nastavi“, kazao je između ostalog tokom svog obraćanja dr. Šošić.

Na kraju seminara svim učesnicima su uručene i prigodne diplome.

Sa područja Muftijstva tuzlanskog ovome seminaru su prisustvovala četiri hafiza: hfz. Edin Dedić, hfz. Abdullah Kapo, hfz. Merim Đulović i hfz. Saudin Gobeljić.

(rijaset.ba)