JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli nedavno je dobila značajan dio bibliotečke građe na arapskom jeziku koja je pripadala mr. Nijaz-ef. Šukriću, vrsnom arabisti i alimu.
Bibliotečku građu poklonio je mr. hfz. Vedad-ef. Kasumović, imam sarajevskog džemata Stara Breka.
Donirana bibliotečka građa sastoji se od 118 knjiga i 14 časopisa iz 21 oblasti: historija, kultura i civilizacija, filozofija i savremena islamska misao, orijentalistika, arapska književnost, sira, ehli-bejt, tefsir, ahlak i tesavvuf, islamska ekonomija, hadis, fikh, zejdijski fikh, teologija, ši'izam, selefizam, geografija, zbornici radova, rječnici i leksikoni, monografije, periodika. Ono što ovoj bibliotečkoj građi daje na značaju, pored činjenice da se radi o knjiškoj ostavštini vrsnog učenjaka, jesu lične zabilješke Nijaz-ef. Šukrića na skoro svim knjigama: podaci o porijeklu knjige (gdje, kada i kako je knjiga nabavljena: kupovinom ili poklonom) i interni inventarni broj.

Nijaz Šukrić rođen je u Travniku 1940. godine. U Sarajevu završava osnovnu četverogodišnju školu 1951. godine, te osmogodišnju Gazi Husrev-begovu medresu 1959. godine. Nakon Medrese upisuje se na Orijentalnu filologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu. Fakultet završava u roku, 1963. godine. Od 1962. do 1965. godine pohađa specijalizaciju arapskog jezika na Bagdadskom univerzitetu. Od 1967. do 1972. godine je na magistarskim studijama, također na Bagdadskom univerzitetu. Pet godina (1972-1977) bio je profesor historije islama i arapskog jezika u Gazi Husrev-begovoj medresi. Nakon toga je 1977. godine imenovan za bibliotekara u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Od 1980. godine pa sve do pogibije radio je kao stalni predavač na predmetu Povijest islamske kulture i civilizacije na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. Haubička granata je 29. avgusta 1992. godine pogodila zgradu Rijaseta, pri čemu je pet osoba izgubilo živote. Među šehidima su bili Nijaz Šukrić i njegov 11-godišnji sin Muhamed.
Šukrić je bio plodan pisac. Objavio je 6 knjiga (4 autorske knjige i 2 prevoda), te preko 60 članaka.