Medžlis Islamske zajednice Janja zvaršio je vađenje krompira sa vakufskih parcela.

Sušna godina i visoke temperature umanjili su prinose na mnogim parcelama. Iako su troškovi proizvodnje znatno povećani zbog zalijevanja i zaštite usjeva iz MIZ Janja ističu da su zadovoljni količinom prinosa, te su prerađivačima predali oko 110 tona krompira.

Otkup krompira je obezbijeđen u saradnji sa OPZ “Agrofarmer” sa P.O. iz Janje, a za potrebe fabrike za preradu povrća “Semberka” u Janji i fabriku pomfrita u Srebrenici.

Projekat unapređenja vakufske imovine MIZ Janja koji podrazumijeva kultivaciju i iskorištavanje vakufskih parcela traje još od 2014. godine. Ove godine na području MIZ Janja pšenicom je bilo zasijano 45 duluma, a krompirom 59 duluma vakufskih parcela.

Medžlisa Islamske zajednice Janja je, kao i prethodnih godina, dobio finansijsku podršku od Vakufske direkcije u Sarajevu, te je ovo nastavak projekta “Unapređenje vakufske imovine”. Ove godine finansijsku podršku Medžlis je dobio i od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.