Katedra tefsira i hadisa nastavljena je predavanjem prof. Amir-ef. Hodžića koji je govorio o zbirkama 40 hadisa koje su prisutne u bosanskoj tradiciji

Okupljenim vjernicima prof. Hodžić je govorio o važnosti hadisa i zbirki 40 hadisa koje su prevedene na naš jezik i koje vjernicima našeg podneblja pružaju mogućnost upoznavanja i učenja tih hadisa napamet. On je naglasio hadis: „Ko sačuva mome ummetu četrdeset hadisa koji će im koristiti, Allah će ga poživjeti na Sudnjem danu u skupini učenih i pobožnih.“

– Motivi autora koji su priredili zbirke 40 i više hadisa su isti dok su njihovi stilovi, načini i pristupi izradi tih zbriki bili različiti, istakao je Hodžić.

U našoj tradiciji su dugi niz godina prisutni prijevodi poznatih zbirki hadisa, poput onih od Buharije, Muslima, En- Nevevija i drugih.

Prof. Hodžić je tokom svog izlaganja posebno naglasio važnost hadži-Mehmeda-ef. Handžića kojeg je okarakterisao hadiskim autoritetom koji je dao značajan doprinos islamskim znanostima i koji je prvi na našem području prikupio prijevode hadisa i njihova tumačenja, ali ih nije uspio objaviti za života. Četiri godine nakon Handžićeve smrti, Hikmet je objavio 41 hadis koji je on prikupio.

Pored Handžićeve zbirke 40 hadisa, danas su u bosanskoj tradiciji prisutne i 40 hadisa s tumačenjem, autora Adnana Silajdžića, iz 1993. godine, 40 odabranih hadisa autora dr. Fuada Sejdića iz 2006. godine, 40 hadisa o Kur'anu, u izdanju džemata Minhen, potom 40 hadisa o ramazanu i 40 hadisa o Meki.