Svake godine u svijetu se 26. juni obilježava kao dan borbe protiv zloupotrebe droga kako bi se istakla opasnost koje upotreba droga i njihova ilegalna trgovina donosi.

JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama 26. juni obilježio je simboličnim druženjem u krugu centra gdje su se okupili bivši i sadašnji korisnici sa svojim roditeljima jer kako uvijek s ponosom ističu drage volje vole se vratiti na “izvorište” odakle je potekao jedan novi i bolji život, put u bolje sutra.

Tokom prijema i uvodne riječi direktor Mevludin Joldić je istakao da se JU CROPS uspješno nosi sa izazovima i teškoćama koje se javljaju u svakodnevnom radu sa ovom opakom recidivirajućom bolešću.
U prilog tome govore primjeri momaka koji su došli u Centar da se zajednički obilježi 26.juni, a koji su se prije desetak godina nalazili na samoj ivici života.

Uz zajedničko druženje prisutnima su se obratili bivši korisnici i njihovi roditelji te su između ostaloga istakli da je od izuzetne važnosti postojanje ovakvih institucija koje se bave problemom ovisnosti jer oni kao roditelji ne bi mogli sami da iznesu sve izazove i probleme svoje djece.