Ramazan u Srebrenici ove 2017. godine je, između ostalog, po dva događaja ljepši posebno majkama Srebrenice.

Jedan od tih događaja je obnova Petričke džamije koja je u agresiji porušena do temelja, a njeni ostaci su uklonjeni i odvezeni na nepoznato mjesto.

Petrička džamija je nekoliko mjeseci prije početka agresije na našu domovinu izgrađena i ostala je poznata po prepoznatljivom dizajnu, kakav će biti i nakon obnove 2017. godine. Meho Tepić, Srebreničanin koji trenutno živi u Americi, pokrenuo je i velikim djelom finansirao obnovu ove Srebreničke ljepotice. Mnogim majkama koje vežu lijepe uspomene za Petričku džamiju njena obnova je od izuzetne važnosti i znak smiraja, sigurnosti i uspjeha za sve Petričane.

dzamija u petricanima

Drugi događaj, isto toliko važan, je djelo Srebrenička omladine koja je od ovog ramazana uvela novu praksu kada su u pitanju njihovi iftari i nadaju se da će ono što oni rade od dobra biti tradicija budućoj omladini.

Naša omladina je pripremila iftar i posjetila nekoliko majki u njihovim kućama. One majke koje ne mogu često doći u džamiju i koje žive same. Tim majkama je naša omladina željela pokazati da ima neko ko misli na njih. Neko ko će im i danas i sutra biti od pomoći.

Naša omladina nikada neće zaboraviti ono što su njihovi očevi i djedovi preživjeli, Genocid im je samo podstrek da budu bolji, uspješniji i velikodušniji prema svakom živom biću, a posebno prema preživjelim Srebreničanima i svojoj Srebrenici koju neizmjerno vole.

srebrenica posjeta majkam 2017 3

srebrenica posjeta majkama 2017 6