Naučna konferencija “450 godina Gazi Turali-begova vakufa” održana je 13. i 14. decembra 2022. godine u Tuzli. Organizatori ovog naučnog skupa su Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Medžlis Islamske zajednice Tuzla.

Konferenciju je otvorio dr. Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski. Muftija Fazlović je održao uvodno izlaganje o temi U dobra djela koja vječno traju čovjek se može najbolje pouzdati.

Na svečanom otvaranju Naučne konferencije prisutnima su se obratili glavni imam MIZ Tuzla hafiz Ahmed-ef. Huskanović, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja dr. Šefko Sulejmanović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH dr. Senaid Zajimović. Predstavljena je vakufnama Gazi Turali-bega te izložba o vakufnamama u Bosni i Hercegovini o čemu je govorio direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić.

Uvodno obraćanje drugog dana konferencije imao je dr. Ahmed Hatunić, direktor Behram-begove medrese. Na Konferenciji su govorili: dr. Ramiza Smajić (Neka demografsjka obilježja Bosne u 16. Stoljeću), mr. Kemal Nurkić (Demografske prilike Zvorničkog sandžaka za vrijeme Turali-bega), dr. Nihad Dostović (Zaostavština Turali-bega sredinom 17. vijeka prema Tuzlanskom sidžilu iz 1643-46. godine), dr. Senaid Zajimović (Investiranje u vakufe koji imaju društvenu i prosvjetnu ulogu), dr. Ferid Dautović (Doprinos uleme u osnivanju vjerskih i obrazovnih institucija u BiH), dr. Sead Selimović (Uloga vakufa u razvoju obrazovanju na području Bosne i Hercegovine (1878-1941), mr. Rusmir Djedović (Gazi Turali-beg i njegovi potomci), Emir Šečić, prof. (Gazi Turali-beg: državnik, dobrotvor, vizionar), mr. Almira Bećirović (Uloga i značaj Turali-begova vakufa u urbano-geogerafskom razvoju Tuzle), dr. Šefko Sulejmanović (Imami Gazi Turali-begove džamije u 20. Stoljeću), mr. Omer Zulić i Hatidža Fetahagić, prof. (Angažman Islamske zajednice Tuzla na očuvanju i sanaciji Turali-begove džamije), dr. Izet Šabotić (Odnos komunističke vlasti i devastacija Turali-begova vakufa nakon Drugog svjetskog rata), dr. Elvir Duranović (Izgradnja islamskih vjerskih i vakufskih objekata na području sreza Tuzla početkom 60-ih godina 20. Stoljeća), mr. Dženan Rahmanović (Uticaj nacionalizacije i drugih sistemskih mjera na slabljenje i nestanak vakufa, s posebnim osvrtom na nove slučajeve uzurpacije Gazi Turali-begova vakufa) i mr. Elmedin Avdibašić (Uzurpacija i obnova vakufa, s posebnim osvrtom na Tuzlu i njenu okolinu).