ured@muftijstvotz.ba
31. maj 2020.

Autor:

Teme

Najbolji ‘itikaf 

Ibn ‘Abbas (r.a.) pripovijeda kako je jedne prilike, dok je on bio u i'tikafu u Džamiji Allahovoga Poslanika (s.a.v.s.), došao jedan čovjek, poselamio ga i sjeo. Ibn ‘Abbas mu je…

Teme

Mubarek noć Lejletu-l-kadr 

Lejletu-l-kadr nastupa u akšam, 19. maja 2020. godine. Ispunjeni nadom, postizanjem stepena takvaluka, milosti, opraštanja grijeha i zaštite od džehennemskoga azaba, kroz dovu, kao vid vertikalnog i postom kao potvrdom…

Teme

U Njegovoj blizini 

Bog Veličanstveni će na Sudnjem danu reći: „O čovječe! Bijah bolestan, a ti me ne obiđe!“ „O moj Gospodaru!“ -reči će čovjek – „kako da te obiđem kad si ti…

Teme

Požuri u susret dobru 

„A vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete“! (Bekare:148.)  „A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu“(Al-Muzzemmil:20)…